Admission

Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir,
Gopalnagar, Ausa Barshi Ring Road, Latur-413512, Maharashtra, India

Email:latur@ssrvm.org

Board Line:02382-226606

Web: latur@ssrvm.org